Tag Archives: 201 là mã vạch nước nào

Mã vạch 201 là Phân phối giới hạn (Restricted distribution) thường chỉ cung cấp cho sử dụng nội bộ (MO defined, usually for internal use)

Xem thêm:

 

mã vạch nhật là bao nhiêu

mã vạch của nước mỹ là bao nhiêu

kiểm tra mã vạch mỹ phẩm hàn quốc